Årets tema

Ett nytt sekel in i framtiden

Hur ser det ut 2123 om hundra år?
Det blir temat för årets kongress.

Det vi med säkerhet vet är att antalet dödsfall kommer att öka minst 50 år in i framtiden. Det finns många saker som kan påverka oss och som man bara kan spekulera i:

Kommer vi bli mer religiösa i vårt samhälle när de mångkulturella  tar mer plats i samhället – eller går vi i motsatt riktning med ett mer sekulariserat samhälle?

Vi ser nu nya begängelseformer som kommer i USA som kompostering och även vattenbegängelse. Det verkar som att konsumenten vill kunna välja mellan alla fyra elementen (eld, jord, vatten, luft) för sin begravning. Kommer vår huvudman att ta höjd för detta eller blir det privata initiativ?

Huvudmannaskapet och Svenska kyrkan har varit i fokus de senaste hundra åren. Hur kommer det att se ut i framtiden om kyrkan blir vår konkurrent och privata aktörer erbjuder nya begängelseformer?

Ja, en sak är säker – framtiden är spännande och SBF ska ligga i framkant och möta den på kundens villkor!

 
Hälsningar 

Östra Distriktet